Triduum Paschalne

 Ś W I Ę T E       T R I D U U M       P A S C H A L N E

CHRYSTUS UKRZYŻOWANY CHRYSTUS POGRZEBANY CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY

W i e l k i C z w a r t e k

18.00MSZA WIECZERZY

PAŃSKIEJ

20.00 21.00 – Adoracja i Spowiedź św.

22.00 – Gorzkie Żale (wszystkie trzy części)

adoracja całonocna

 W i e l k i P i ą t e k

8.00 – 12.00 – Adoracja indywidualna

8.00 – Jutrznia

12.00 – Adoracja

(Szkoła Podstawowa kl. VII

i Gimnazjum)

13.00 – Adoracja

(Szkoła Podstawowa kl. IV-VI)

14.00 – Adoracja

(Szkoła Podstawowa kl. I-III)

15.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.30 – 18.00

Adoracja indywidualna

18.00LITURGIA NA CZEŚĆ

MĘKI PAŃSKIEJ

22.00

Droga Krzyżowa i Spowiedź św.

i zakończenie adoracji

W i e l k a S o b o t a

8.00 – 21.00 – Adoracja

8.00 – Jutrznia

12.00 – 16.00 – Święcenie Pokarmów

(co pół godziny, u S. Elżbietanek od 15.00 do 16.00)

16.00 – 17.00 – Adoruje Marana Tha

17.00 – 18.00 – Adoruje Żywy Różaniec

18.00 – 19.00 – Adoruje Grupa Św. Hieronima

19.00 – 20.00 – Adorują Siostry Zakonne

21.00 !!!LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ

zakończona procesją rezurekcyjną

N i e d z i e l a Z m a r t w y c h w s t a n i a

Msze św. od 8.30 według porządku niedzielnego

P o n i e d z i a ł e k W i e l k a n o c n y

Msze św. według porządku niedzielnego

Spowiedź św.: od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiego Piątku od 17.00 do 18.00 i dodatkowo Wielki Czwartek i Wielki Piątek od 20.00 do 22.00