MODLITWA PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ:

PANIE BOŻE NASZ,

IDZIEMY SŁUŻYĆ KAPŁANOWI W PRZENAJŚWIĘTSZEJ OFIERZE.

OCZYŚĆ NASZE DUSZE, PODNIEŚ MYŚLI, A W SERCE WLEJ MIŁOŚĆ DO SIEBIE ABYŚMY GODNIE I Z RADOŚCIĄ PEŁNILI PEŁNIE POSŁUGI

PRZEZ CHRYSTUSA PANA NASZEGO

AMEN.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ:

PANIE BOŻE NASZ,

PRZYJĄŁEŚ OFIARĘ KAPŁANA I NASZĄ SŁUŻBĘ OŁTARZA

DZIĘKUJEMY CI ZA TO, ŻEŚ POZWOLIŁ NAM PEŁNIĆ ŚWIĘTĄ POSŁUGĘ

I PROSIMY, NIECH SPŁYNĄ NA NAS OWOCE TEJ NAJŚWIĘTSZEJ OFIARY

PRZEZ CHRYSTUSA PANA NASZEGO

AMEN.

 

 

SŁOWNICZEK – NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA

 

Aspirant – okres ten powinien trwać rok. Trzy pierwsze miesiące jest się aspirantem. W tym czasie przyszli ministranci nie zakładają jeszcze komży ani żadnej innej szaty liturgicznej. Na zbiórkach formacyjnych uczą się podstaw służenia oraz poznają modlitwy ministranckie.

http://oltarz.pl/slownik/slo_wys.php?ha=190

Ministrant– z łaciny oznacza „służyć”. Ministrant jest więc osobą, która ma służyć (pomagać) kapłanowi podczas Eucharystii czy też nabożeństw. Przez swoją posługę tak blisko ołtarza służy nie tylko kapłanowi, ale samemu Jezusowi, który przychodzi do nas podczas każdej Ofiary, jaką jest Msza Święta.

http://oltarz.pl/slownik/slo_wys.php?ha=120

Lektor – jest ustanowiony do czytania Słowa Bożego z wyjątkiem Ewangelii. Może również odczytywać wezwania modlitwy wiernych. Dla dobrego wykonywania swej funkcji w zgromadzeniu liturgicznym powinien on posiąść umiejętność poprawnej wymowy i dykcji, a nadto pewną wiedzę z zakresu biblistyki, by sam znał i rozumiał Słowo, które przekazuje wiernym

http://oltarz.pl/slownik/slo_wys.php?ha=120

 

 

NACZYNIA LITURGICZNE

Kielich – Kielich należy do przedmiotów koniecznych do sprawowania Mszy św., które powinny być otaczane szczególnym szacunkiem, gdyż w nim po konsekracji znajduje się Krew Pańska. Przed Mszą św. na kielichu umieszcza się puryfikaterz, patenę z hostią, palkę, korporał.

http://oltarz.pl/slownik/slo_wys.php?ha=100

Korporał – jest małym obrusem lnianym, na którym umieszcza się w czasie Liturgii Eucharystycznej dary ofiarne. Na korporale również przechowuje się i wystawia Najświętszy Sakrament.

http://oltarz.pl/slownik/slo_wys.php?ha=60

Palka – służy do przykrywania kielicha podczas sprawowania Eucharystii. Palka nie posiada znaczenia symbolicznego, a jedynie praktyczne – zabezpiecza znajdującą się w kielich Krew Pańską przed np. owadami.

http://oltarz.pl/slownik/slo_wys.php?ha=90

Puryfikaterz – jest ręczniczkiem służącym do oczyszczania pateny i wycierania kielicha przy udzielaniu Komunii św. pod dwiema postaciami oraz po zakończeniu Komunii św. – podczas puryfikacji.

http://oltarz.pl/slownik/slo_wys.php?ha=92

Ampułki – w czasie ofiarowania przynosi się w nich wino i wodę. Zwykle umieszcza się je na szklanej lub metalowej tace.

http://oltarz.pl/slownik/slo_wys.php?ha=43

Patena:

  • jest naczyniem, na którym podczas Mszy św. umieszcza się hostię do konsekracji, a następnie łamie się Chleb Eucharystyczny

  • pateną nazywa się “tackę”, którą ministrant trzyma podczas udzielania Komunii św., która ma uchronić, by Ciało Pańskie nie upadło na ziemię.

http://oltarz.pl/slownik/slo_wys.php?ha=46

Puszka – jest naczyniem do przechowywania Chleba Eucharystycznego.

http://oltarz.pl/slownik/slo_wys.php?ha=47

Ręczniczek – jest kawałkiem płótna służącym celebransowi do wycierania rąk podczas lavabo ( obmycie rąk podczas służenia)

http://oltarz.pl/slownik/slo_wys.php?ha=91

Akolitki – Tak często nazywane są świece, które dwóch ministrantów niesie obok Krzyża podczas procesyjnego wejścia na początku Mszy świętej. Świece te używane są później podczas czytania Ewangelii a także podczas Liturgii Eucharystycznej.

http://oltarz.pl/slownik/slo_wys.php?ha=84

Kociołek – jest to naczynie liturgiczne, które z zewnątrz wygląda jak wiaderko, posiada metalowy uchwyt. W czasie liturgii służy do przenoszenia wody święconej podczas obrzędu aspersji ( poświęcenie wiernych w kościele).

http://oltarz.pl/slownik/slo_wys.php?ha=51

Kropidło – jest to przedmiot liturgiczny służący do obrzędu aspersji. Najczęściej występuje podczas pokropienia wiernych w kościele.

http://oltarz.pl/slownik/slo_wys.php?ha=52

Łódka – naczynie liturgiczne, które używa się do przechowywania kadzielnica ( zwana potoczne kadzidłem) . W czasie liturgii służy do przenoszenia i zasypywania kadzidła. Łódkę trzyma się w lewej ręce. Trzyma ją osoba, która zawsze stoi po lewej stronie osoby niosącej kadzidło. W procesji wejścia idą na czele procesji.

http://oltarz.pl/slownik/slo_wys.php?ha=52

Kadzielnica ( trybularz) – to naczynie służące do wykonywania okadzenia podczas liturgii. Jest wykorzystywany jest przede wszystkim podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas uroczystych Eucharystii. W kadzielnicy znajdują się węgielki, które kapłan posypuje kadzidłem. Rozpalenie węgielków należy do ministrantów, którzy podają kapłanowi przygotowaną kadzielnice wraz z „łódką”.

http://oltarz.pl/slownik/slo_wys.php?ha=53

Kustodia – jest naczyniem liturgicznym, w którym przechowuje się zakonserwowaną Hostię celem umieszczania jej w monstrancji podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu.

http://oltarz.pl/slownik/slo_wys.php?ha=44

Monstrancja – w monstrancji wystawia się Ciało Chrystusa do adoracji

http://oltarz.pl/slownik/slo_wys.php?ha=42

Tron – przedmiot na, którym stawia się monstrancje z Najświętszym Sakramentem.

 

 

SZATY LITURGICZNE

Alba – biała szata noszona przez księży w czasie mszy świętej. Albę zakładają również lektorzy w czasie posługi przy ołtarzu.

Ornat – jest szatą wzorowaną na rzymskim płaszczu bez rękawów. szata ta używana przez biskupa i kapłana podczas sprawowania Eucharystii oraz wielkopiątkowej Liturgii męki Pańskiej

http://oltarz.pl/slownik/slo_wys.php?ha=7

Stuła – kształtem przypomina szarfę lub wstęgę, przeważnie rozszerzoną na końcach. Stuła jest oznaką władzy kapłańskiej.

http://oltarz.pl/slownik/slo_wys.php?ha=63

Komża – jest skróconą albą, stąd jej symbolika jest identyczna: oznacza czystość duszy, stan łaski uświęcającej. Komża zakłada jest zarówno przez księży jak i ministrantów oraz aspirantów.

http://oltarz.pl/slownik/slo_wys.php?ha=62

Welon – używany jest przez kapłana wtedy, gdy błogosławi on wiernych Najświętszym Sakramentem obecnym w monstrancji. Welon jest nakładany na ramiona kapłana w czasie liturgii przez zakrystiana albo ministranta przed samym błogosławieństwem.

http://oltarz.pl/slownik/slo_wys.php?ha=64

Pelerynka (kapturek) – jest szatą zakładaną przez ministranta na komżę. Jej kolor odpowiada kolorowi szat liturgicznych

 

Velum (welon) – nakrycie na kielich w kształcie prostokątnego i ozdobionego kawałka materiału w kolorze dnia. 

                                     http://www.trzebcz.diecezja.torun.pl/slowniczek_liturgiczny.html