BIURO PARAFIALNE (w Nowym Budynku !!!) czynne:
 
poniedziałek – w godz.: 16.00 – 18.00
środa            – w godz.: 11.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
piątek           – w godz.: 16.00 – 18.00
 

numer rachunku konta parafialnego:
86 1240 1242 1111 0000 1587 9972
 

 
 
                                                         S. Sergia przy pracy
 
 

 
 
Formalności związane z udzieleniem sakramentu Chrztu świętego:
– zgłoszenie może dokonać tylko i wyłącznie Rodzic dziecka, będący naszym parafianinem
                       (z innej parafii wymagane jest zezwolenie od księdza z parafii zgłaszającego)
– należy przedstawić do wglądu Akt Urodzenia dziecka (wydany przez Urząd Stanu Cywilnego)
– uczestnictwo w nauce przedchrzcielnej dla Rodziców oraz Rodziców Chrzestnych
– Rodzice Chrzestni nie będący naszymi parafianami, winni przedłożyć zezwolenie z parafii do której należą
– sakrament udzielany jest w I i III Niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 13.00
 
Formalności związane z pobłogosławieniem Związku Małżeńskiego:
– zgłoszenie na trzy miesiące przed planowanym ślubem z dokumentami z Urzędu Stanu Cywilnego
– złożenie Aktu Chrztu (wypisane w ostatnim półroczu)
– spisanie protokołu przedślubnego z ustaleniem daty i godziny zawarcia związku małżeńskiego
– udział w naukach przedmałżeńskich wraz z poradnictwem rodzinnym
– wygłoszenie zapowiedzi w swoich parafiach
 
Formalności związane z Pogrzebem Chrześcijańskim:
– zgłoszenie faktu śmierci osoby będącej parafianinem, przez członka rodziny
– przedstawienie do wglądu Aktu Zgonu (wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego)
   oraz informacji zakładu pogrzebowego o dacie i godzinie pochówku
– w przypadku osoby będącej z innej parafii, należy przedstawić zgodę z parafii, na terenie której mieszkała osoba zmarła