Księża aktualnie pracujący w parafii

 


PROBOSZCZ 


 

Ksiądz Kanonik dr Tomasz Biedrzycki

 

 
  

 
Ks. Tomasz Biedrzycki przyjął święcenia kapłańskie w 1995 roku.  W latach 1998-2003 studiował na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z zakresu nauk społecznych.  Jest wykładowcą w Gdańskim Seminarium Duchownym. Od 2008 roku był proboszczem w parafii św. Rafała Kalinowskiego w Gdańsku Złotej Karczmie. Dnia 28 maja 2017 roku  został oddelegowany przez ks. Biskupa do pracy w naszej parafii.
 
 

WIKARIUSZE:


1. Ks. mgr Andrzej Jereczek – wikariusz, kapelan szpitali w Gdyni Redłowie

 
 
 

2. Ks. mgr lic. Henryk Mruczkowski – wikariusz

 
 

 
Ks Henryk przyjął święcenia kapłańskie w 2010 roku; pochodzi z Luzina. Zanim zaczął  pracę w naszej parafii, pracował jako wikariusz w parafii p.w. Ducha Św.  i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Gdyni-Obłużu oraz w parafii Św. Judy  Tadeusza  w Gdańsku. W naszej parafii opiekuje się Wspólnotą Św.  Hieronima oraz Wspólnotą Neokatechumenalną;  uczy również religii w SP nr 8.
W nielicznych wolnych chwilach ks. Henryk studiuje teologię duchowości oraz łamie nogi na nartach. Interesuje się motoryzacją i sportem (szczególnie koszykówką);  lubi też chodzić na piesze pielgrzymki.
 

3. Ks. mgr Wojciech Tychnowski-  wikariusz

 
 
Ks. Wojciech  święcenia kapłańskie przyjął w roku 1994.   W parafii zajmuje się Liturgiczną Służbą Ołtarza oraz sprawuje opiekę nad  Kołem  Żywego Różańca.
 

POMOC DUSZPASTERSKA

 Ks. Jerzy Maliński       – pomoc duszpasterska

 Ks. Jerzy pochodzi z Przywidza. Święcenia  kapłańskie przyjął  w 1988 roku. Zaraz po święceniach pracował jako kapelan w szpitalu w Pucku oraz w sanatorium w Sopocie.
Ks. Jerzy ma dużą praktykę duszpasterską:  pracował jako wikariusz parafii Św. Michała w Sopocie,  w parafii w Łęgowie,  parafii Św. Piotra i Pawła w Pucku, bł.  Edmunda Bojanowskiego w Rumii,  Św.  Andrzeja Boboli w Sopocie, NMP Nieustajacej Pomocy w Redzie, bł. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku i w parafii p.w. Św. Jadwigi na Karwinach. Ks. Jerzy był również proboszczem w parafii w Tyłowie. Interesuje się muzyką poważną, teatrem muzycznym, lubi również wycieczki krajoznawcze po Kaszubach.