Siostry Elżbietanki- Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

Charyzmat: życie według rad ewangelicznych i służba Bogu w osobach ubogich, chorych, starszych, zwłaszcza w ich domach, zgodnie ze słowami „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”(Mat. 25,40)

Zgromadzenie zostało założone 27 września 1842 roku, zatwierdzone przez Stolicę Apostolską 26 stycznia 1887 roku. Założycielki to Klara Wolff, Matylda Merkert, sługa Boża Maria Merkert, m. Franciszka Werner.

Zgromadzenie szczególnie czci Serce Jezusowe, źródło miłości pokornej, twórczej i dyspozycyjnej. Od Niego założycielki i kolejne pokolenia elżbietańskie uczą się całkowitego ukrycia w Bogu i miłości ofiarnej, aż do oddania życia.

We wspólnocie żywe jest nabożeństwo do Matki Bożej w tajemnicy Nawiedzenia, z której Elżbietanki czerpią umocnienie wiary i zachętę do miłości służebnej. Zgodnie z założeniem założycielek święto Nawiedzenia NMP (31 maja) jest świętem zgromadzenia i dniem odnawiania ślubów zakonnych.

Na wzór św. Elżbiety Węgierskiej, która odznaczała się szczególną miłością ubogich, siostry pragną dawać świadectwo gotowości udzielania wszystkim tych darów, jakimi obdarzył je Pan Bóg.

Siostry korzystają z sakramentów świętych, odbywają codzienne czytanie duchowe, zachowują skupienie i milczenie. Życie wspólnotowe prowadzą zgodnie z przyjętym porządkiem dnia.

Siostry pielęgnują chorych w szpitalach. Opiekują się ludźmi w podeszłym wieku i dziećmi upośledzonymi oraz opóźnionymi w rozwoju w domach opieki i zakładach specjalnych. W przedszkolach i szkołach zgromadzenie zajmuje się wychowaniem ogólnym i religijnym dzieci i młodzieży, współpracuje także w religijnej formacji dzieci i dorosłych. Elżbietanki towarzyszą też ludziom umierającym w szpitalach i hospicjach.

 

                         Siostry elżbietanki

 

Willa pod wezwaniem Stella Maris wraz z sąsiednią parcelą została nabyta przez Zgromadzenie w 1933 roku. Miała służyć ona jako dom wypoczynkowy dla Sióstr, który był bardzo potrzebny prowincji.

Siostry trudniły się terenową pielęgnacją chorych. Działalność sióstr stale się rozszerzała przez założenie przedszkola. W 1938 roku dom zakonny w Orłowie liczył 6 sióstr.

W czasie okupacji przebywały w Orłowie okresowo siostry elżbietanki zwolnione z pracy lub wysiedlone z innych domów zakonnych.

Ponieważ siostry nie przyjęły niemieckiej listy narodowej, musiały albo opuścić dom zakonny w Orłowie albo kierowane były przez Urząd Pracy do prac przymusowych na oddziały zakaźne, gruźlicze, psychiatryczne itp.

 

                        Siostry elżbietanki

 

Od roku 1980 rozpoczęto rozbudowę domu sióstr w Orłowie, który w pięćdziesiątą rocznicę przybycia sióstr do Orłowa został poświęcony przez biskupa Mariana Przykuckiego- wraz z kaplicą p.w. „Gwiazdy Morza”.

 

Ks. Jerzy Więckowiak, Kościół Katolicki w Gdyni.

                                                         

                                                                    Strona internetowa Sióstr Elżbietanek