Karmelitanki Bose

Karmelitanki Bose powstały w XVI wieku w wyniku reformy zakonu karmelitańskiego przeprowadzonej przez św. Teresę z Avila i św. Jana od Krzyża.

Siostry prowadzą życie kontemplacyjne, dążąc do mistycznego zjednoczenia z Bogiem przez wiarę, nadzieję i miłość. Służą Kościołowi nieustanną modlitwą oraz życiem prowadzonym w samotności, milczeniu i ewangelicznym wyrzeczeniu.

Hasłem wspólnoty zakonnej są słowa: „Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga Zastępów”.

Klasztor gdyński Sióstr Karmelitanek Bosych należy do prowincji warszawskiej.

Klasztor Karmelitanek Bosych w Gdyni, jedyny w Archidiecezji Gdańskiej, jest fundacją klasztoru z Elbląga. Zgodnie z konstytucjami zakonnymi sióstr w klasztorze może być od 8 do 21 (za specjalną zgodą do 30). Do klasztoru w Elblągu w latach siedemdziesiątych było dużo powołań, w związku z czym ówczesna przeorysza za zgodą całej wspólnoty postanowiła założyć nową fundację. Poprzez znajomych na Wybrzeżu Gdańskim zakon kupił od rodziny Prystupów w 1980 roku dom przy ulicy Cumowników w Gdyni-Orłowie. Pierwsze siostry zamieszkały w domu w czerwcu 1981 roku. Poświęcenie kaplicy nastąpiło w roku 1983 przez ks. biskupa Luigi Poggi.

 

                      Siostry karmelitanki

 

Karmelitanki Bose postępując zgodnie z regułą zakonną nie prowadzą żadnej formy działalności bezpośrednio skierowanej na zewnątrz. Zakonnice utrzymują się, oprócz jałmużny, z własnej pracy, szyjąc i haftując szaty liturgiczne. Siostry służą innym swoją kaplicą- od 1983 roku w półpublicznej kaplicy pw. Matki Bożej Wielkiego Zawierzenia, codziennie rano odprawiana jest Msza Święta, okazjonalnie organizowane są też rekolekcje.

Dokument Instrumentum Laboris doceniając wyjątkowość życia w kontemplacyjnych klasztorach nazywa je „laboratoriami myśli i kultury dla współczesnego świata”. Sam klasztor, jak każdy tego typu, jest świadectwem Boga Żywego i swoistym zaproszeniem do refleksji dla mieszkańców miasta, w którym się znajduje.

Ks. Jerzy Więckowiak, Kościół Katolicki w Gdyni.

 

                                                         Strona internetowa Sióstr Karmelitanek