Siostry Serafitki– Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej.

Charyzmat: służba najuboższym, opuszczonym, potrzebującym opieki w domach prywatnych i domach opieki.

Hasło: „Wszystko dla Jezusa przez bolejące Serce Maryi”

Zgromadzenie zostało założone w 1881 roku; zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w1953 roku. Założycielem był bł. Honorat Koźmiński, współzałożycielką- m. Małgorzata Łucja Szewczyk.

 

                          Siostry serafitki

 

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej opiera swą duchowość na duchowości franciszkańskiej-”za przykładem świętego Franciszka za najwyższe prawo uznajemy Ewangelię, w której spotykamy Jezusa- naszą Drogę Prawdę i Życie. Według ewangelicznych zasad powinny być kształtowane myśli, słowa i czyny każdej z nas oraz życie naszych wspólnot.”

Matka Boża Bolesna jest dla serafitek przykładem żarliwego umiłowania Boga i zjednoczenia z Chrystusem. Za Jej przykładem siostry jednoczą się z Bogiem Wcielonym w tajemnicach Jego życia, zwłaszcza cierpienia.

Siostry praktykują ducha pokuty. Franciszkańska radość i pokój wyrażające się w kontemplacji miłującego Boga obecnego w Ewangelii, Liturgii i otaczającym świecie, prowadzą serafitki do nieustannego uwielbienia Pana razem z Maryją i radowania się w Nim.

 

                           Siostry serafitki

 

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej jest wspólnotą apostolską, w której za szczególny dar Boga uważa się pracę wśród ubogich i chorych.

W latach 1959-1962 odmawiano siostrom serafitkom zgody na zameldowanie w Sopocie. Pracującym w Wojewódzkim Szpitalu Reumatologicznym siostrom groziło z tego powodu zwolnienie z pracy. W związku z tym Rada Generalna Zgromadzenia wyraziła zgodę na nabycie domu jednorodzinnego w okolicach nie wydzielonych ograniczeniami stałego meldunku.

Po długich staraniach przełożonej domu zakonnego w Sopocie, w 1967 roku zgromadzenie zakupiło połowę domu jednorodzinnego w Gdyni-Orłowie przy ulicy Technicznej 14. Sprzedaż drugiej połowy nastąpiła w1969 roku. W 1970 roku siostry otrzymały zezwolenie od biskupa na osiedlenie się w domu w Gdyni-Orłowie.

Od początku dom przy ul. Technicznej spełniał rolę domu wypoczynkowego dla całego zgromadzenia serafitek. W kaplicy, która powstała w ramach rozbudowy domu kilka razy w tygodniu odbywają się nabożeństwa, na które uczęszczają mieszkańcy z sąsiedztwa. Siostry udostępniają również kaplicę na dni skupienia i rekolekcje dla różnych grup.

 

                            Siostry serafitki

 

Ks. Jerzy Więckowiak, Kościół Katolicki w Gdyni.

 

                                                                     Strona internetowa Sióstr Serafitek