Siostry Urszulanki Unii Rzymskiej

Charyzmat: misja wychowawcza w różnych formach.

Hasło: „Soli Deo Gloria”- „Na większą chwałę Boga”.

Zgromadzenie zostało założone w 1535 roku w Brescii we Włoszech jako towarzystwo św. Urszuli. W 1857 roku urszulanki przybyły do Polski; w roku 1900 papież Leon XIII zatwierdził Unię Rzymską Zakonu św. Urszuli.

Patronką zgromadzenia jest św. Urszula z Towarzyszkami, założycielką- św. Aniela Merici.

 

                 Siostry urszulanki

 

Duchowość urszulanek polega na łączeniu kontemplacji i apostolstwa, które się wzajemnie przenikają i ożywiają. Do istoty powołania należy profesja rad ewangelicznych i wierność poleceniom św. Anieli Merici, by wszystko kierować ku chwale Bożego Majestatu i dobru dusz.

 

                      Siostry urszulanki

 

Charakterystycznym rysem sióstr jest życie we wspólnotach w duchu szacunku i wolności oraz świadomość przynależności do wspólnoty międzynarodowej, która przez swą różnorodność wyraża jedność i powszechność Kościoła.

Dom Sióstr z naszej parafii mieści się na ulicy Światowida 7.

 

Ks. Jerzy Więckowiak, Kościół Katolicki w Gdyni.

                                                         

                                                                 Strona internetowa Sióstr Urszulanek