Wspólnota Marana Tha


Marana Tha w Gdyni-Orłowie:

Grupa pod patronatem św. Ignacego Loyoli:

Spotkania w 1 i 3 środę miesiąca po wieczornej Mszy św.

Grupa pod patronatem św. Tomasza Moore:

Spotkania w 2 i 4 środę miesiąca po wieczornej Mszy św.

Zapraszamy wszystkich chętnych!

W każdej chwili można dołączyć do grupki, po prostu przychodząc na spotkanie, które odbywa się w salce parafialnej.


WIĘCEJ O NAS:

Grupy wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej Marana Tha powstały w parafii Gdynia-Orłowo jako owoc rekolekcji, przeprowadzonych przez tę wspólnotę w parafii Matki Boskiej Bolesnej w 2008 i 2013 roku.

Wspólnotę założył Ks. prałat dr hab. Andrzej Kowalczyk w 1997 roku i do dzisiaj pozostaje jej moderatorem. Celem wspólnoty są: nowa ewangelizacja i katechizacja dorosłych w parafii, do czego wzywał papież Jan Paweł II. Cele te realizowane są podczas głoszenia rekolekcji oraz na spotkaniach w tzw. małych grupach Marana Tha.

Program małych grup obejmuje trzy typy spotkań: rozmowy na temat wiary i moralności chrześcijańskiej, lectio divina (medytację Słowa Bożego) oraz biblijną rewizję życia. Zebraniom przewodniczą animatorzy wyznaczeni przez Księdza-założyciela Wspólnoty, a wcześniej przez niego formowani. Animatorzy pracują według programu przygotowanego przez Ks. Andrzeja Kowalczyka. Uczestnicy małej grupy pogłębiają znajomość Słowa Bożego przez czytanie Pisma św. oraz teologii katolickiej przede wszystkim w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego.

Więcej informacji o Wspólnocie Marana Tha znajduje się na jej stronie:

www.marana-tha.pl