Jesteśmy grupą biblijną i pod opieką ks. Henryka Mruczkowskiego spotykamy się raz w tygodniu, aby wspólnie odkrywać Słowo Boże.

Czytamy i rozważamy fragmenty Pisma Świętego i odnosimy je do swojego życia – co dziś Pan Bóg chce do mnie powiedzieć. Modlimy się w intencjach swoich i innych i jesteśmy świadkami cudów jakie Bóg czyni w naszym życiu.

Obchodzimy dni skupienia przed Świętami Bożego Narodzenia i przed Wielkanocą – na których jest adoracja, Msza Św., konferencja i oczywiście agapa. W wakacje jeździmy razem na rekolekcje, zbliżamy się do siebie, poznajemy się lepiej i to pozwala nam otwierać się przed sobą.

Tak jak w Ewangelii Św. Mateusza mów Jezus:

(Mt 18,20) „Bo gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w moje imię, tam jestem wśród nich”,

tak na naszych spotkaniach Bóg jest wśród nas – więc zapraszamy każdego, kto chce szukać Pana i mieć z kim dzielić się swoimi przeżyciami – w każdą środę o godz. 19:00 do salki parafialnej.